Anna Pyrkosz

Jestem mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej oraz certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, a od 2021r. poszerzam swój warsztat pracy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem prof. A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie pracy z osobami doświadczającymi uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz zachowań nałogowych (korzystanie z Internetu, gier, smartfonu, nadmiarowej pracy, zakupów itp.). Doświadczenie to zdobywałam poprzez liczne staże w ośrodkach stacjonarnych, poradniach oraz pracy na oddziałach dziennych terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Pracuję również z osobami bliskimi, członkami rodzin tych osób oraz osobami współuzależnionymi w formie indywidualnej i grupowej. Jestem certyfikowaną realizatorką indywidualnego programu terapii dla osób używających przetworów konopi indyjskiej CANDIS oraz edukatorką Programu Wzmacniania Rodziny. Prowadzę zajęcia i warsztaty profilaktyczne, psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i kadr pedagogicznych. Pracując z osobami doświadczającymi problemów nadużywania i uzależnienia od substancji, poznając ich problemy osobiste rozpoczęłam dalsze kształcenie w psychoterapii, aby móc szerzej pracować z ich trudnościami.

Oprócz pracy w obszarze terapii uzależnień prowadzę również indywidualną psychoterapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych i nastolatków od 13 r.ż. doświadczających zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń osobowości, schizofrenii, zaburzeń emocjonalnych, samouszkodzeń, osób w ryzyku samobójczym. W swojej pracy korzystam również z terapii dialektyczno-behawioralnej skierowanej do osób doświadczających dysregulacji emocjonalnej.


W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym terapeuty uzależnień oraz kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Anna Pyrkosz

Centrum Dobrej Terapii

wizyta w centrum

Anna Pyrkosz prowadzi w Centrum Dobrej Terapii psychoterapię indywidualną z młodzieżą i osobami dorosłymi w każdą środę.

 

Wybierz najlepiej dla siebie

 Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

strefa
Zapraszamy na nowy adres strony internetowej
STREFY DOBREJ TERAPII
dobrej
terapii
Zmieniliśmy nazwę z Centrum Dobrej Terapii na:
Overlay Image
strefa dobrej terapii
Zapraszamy na nowy adres strony internetowej
Zmieniliśmy nazwę z: CENTRUM DOBREJ TERAPII na:
Overlay Image