Terapia logopedyczna

rozwój mowy dziecka

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna swoim zakresem obejmuje szereg oddziaływań korygujących, które ukierunkowane są,  na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną, która obejmuje:

Z

Wywiad z rodzicem

Rozmowa na temat rozwoju dziecka oraz zauważonych trudności dziecka.

Z

Obserwacja dziecka

Wnikliwa ocena i analiza w czasie zabawy i rozmowy z dzieckiem.

Z

Ocena rozwoju mowy

Ocena na jakim etapie mowy jest dziecko.

Z

Artykulacja

Określenie nieprawidłowo wymawianych głosek i sposobu ich artykulacji.

Z

Funkcje prymarne

Podstawowa ocena przebiegu funkcji prymarnych (oddychanie, połykanie).

Z

Ocena aparatu mowy

Ocena budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego.

Z

Słuch fonemowy

Ocena zdolności odróżniania od siebie głosek.

Z

Ścieżka terapii

Ustalenie przyczyny niepoprawnej wymowy oraz ustalenie zasad postępowania korekcyjnego.

rozwój mowy dziecka

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna swoim zakresem obejmuje szereg oddziaływań korygujących, które ukierunkowane są,  na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną, która obejmuje:

Z

Wywiad z rodzicem

Rozmowa na temat rozwoju dziecka oraz zauważonych trudności dziecka.

Z

Obserwacja dziecka

Wnikliwa ocena i analiza w czasie zabawy i rozmowy z dzieckiem.

Z

Ocena rozwoju mowy

Ocena na jakim etapie mowy jest dziecko.

Z

Artykulacja

Określenie nieprawidłowo wymawianych głosek i sposobu ich artykulacji.

Z

Funkcje prymarne

Podstawowa ocena przebiegu funkcji prymarnych (oddychanie, połykanie).

Z

Ocena aparatu mowy

Ocena budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego.

Z

Słuch fonemowy

Ocena zdolności odróżniania od siebie głosek.

Z

Ścieżka terapii

Ustalenie przyczyny niepoprawnej wymowy oraz ustalenie zasad postępowania korekcyjnego.

Pomagamy w rozwoju mowy

zakres wsparcia terapeutycznego

Głównym obszarem pracy w terapii logopedycznej jest korekta wad wymowy:

Z

Sygmatyzm

Nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ź, cz, dż.

Z

Gammacyzm

 Nieprawidłowa wymowa głoski g.
Z

Zamiana głosek

  Mowa bezdźwięczna zamiana głosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki np. b na p, d na t.
Z

Rotacyzm

 Nieprawidłowa wymowa głoski r.

 

Z

Lambdacyzm

  Nieprawidłowa wymowa głoski l.
Z

Zaburzenia miofunkcjonalne

  Nieprawidłowa praca mięśni języka, ust oraz gardła w czasie odpoczynku, przeżuwania i połykania.
  Z

  Kappacyzm

   Nieprawidłowa wymowa głoski k.

   

  Z

  Betacyzm

   Nieprawidłowa wymowa głoski b.

   

  Z

  Pozostałe zaburzenia mowy

   Inne odchylenia od prawidłowej artykulacji.

   

  Wybierz najlepiej dla siebie

  Wybierz dogodny termin i specjalistę

  Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

  strefa
  Zapraszamy na nowy adres strony internetowej
  STREFY DOBREJ TERAPII
  dobrej
  terapii
  Zmieniliśmy nazwę z Centrum Dobrej Terapii na:
  Overlay Image
  strefa dobrej terapii
  Zapraszamy na nowy adres strony internetowej
  Zmieniliśmy nazwę z: CENTRUM DOBREJ TERAPII na:
  Overlay Image