Terapia psychologiczna

wsparcie małego dziecka

Terapia psychologiczna

Terapia indywidualna adresowana jest do dzieci od 5 roku życia dotkniętych:

Z

zaburzeniami emocjonalnymi (nasilona lękliwość, płaczliwość, wycofanie, trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, niska samoocena),

Z

zaburzeniami zachowania (agresywność, autoagresja, zachowania opozycyjno-buntownicze),

Z

zaburzeniami jedzenia i snu (neofobia żywieniowa, wybiórczość pokarmowa, dysregulacja stanu snu i czuwania),

Z

nadpobudliwością psychoruchową,

Z

trudnościami w funkcjonowaniu w placówce przedszkolnej i szkolnej (trudności w kontaktach społecznych, trudności w nabywaniu nowych umiejętności),

Z

przebycie urazu o charakterze psychicznym (straty, żałoby, rozwód),

Z

trudności o charakterze fizycznym (niepełnosprawność, mierzenie się z choroba somatyczną).

Terapia psychologiczna

diagnoza dziecka

Rozpoczęcie terapii indywidualnej z dzieckiem jest poprzedzone konsultacjami z rodzicami (1 spotkanie trwające 60 minut) i spotkaniem diagnostycznym z dzieckiem (1-2 spotkań trwających 90 minut).

Następnie, wraz z rodzicem, ustalane jest rozpoczęcie terapii indywidualnej z dzieckiem – jej długość, częstotliwość i obszary, które wymagają wsparcia.

Wybierz najlepiej dla siebie

Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

strefa
Zapraszamy na nowy adres strony internetowej
STREFY DOBREJ TERAPII
dobrej
terapii
Zmieniliśmy nazwę z Centrum Dobrej Terapii na:
Overlay Image
strefa dobrej terapii
Zapraszamy na nowy adres strony internetowej
Zmieniliśmy nazwę z: CENTRUM DOBREJ TERAPII na:
Overlay Image